abırsızlıq

abırsızlıq
is. Həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. <Tükəzbanı> həyasızlıqda, abırsızlıqda ittiham edənlərin də sayı yavaşyavaş azalırdı. B. T..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • şırtılıx — I (Ağdam, Şuşa) 1. abırsızlıq. – Elə şırtılıx onun peşəsidi (Ağdam) 2. şırtıqlıq ◊ Şırtılıx eləməx’ (Ağdam, Şuşa) – 1. abırsızlıq etmək. – Şırtılıx eləmə, ayıfdı (Ağdam); 2. sırtıqlıq etmək. – Şırtılıx eləməx’dənsə get bir iş gör (Şuşa) II… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • abır — is. <fars.> 1. Həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. <Zibeydə:> Axır mənim də özümə görə adım, abrım var! M. F. A.. <Gövhər:> İndiyədək abır, ismət saxladıb məni. . N. V.. <Birisi:> Məgər mən öz abrımdan keçib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arsızlıq — is. Həyasızlıq, utanmazlıq, sırtıqlıq, abırsızlıq. Yaxınlaşan faytonçu isə hər şeyi arsızlıqla yola verməyə çalışır, bəzən ağlamsınır, lakin yenə də cəsarətlənib banditləri lağa qoyurdu. M. Hüs.. Arsızlığa qurşanmaq, özünü arsızlığa qoymaq – heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyasızlıq — is. Abırsızlıq, utanmazlıq, arsızlıq, ədəbsizlik, sırtıqlıq; həyasız, abırsız hərəkət, söz. Kök və əndamlı xanımın baxışlarından nə isə həyasızlığa oxşar bir cəsarət tökülürdü. M. İ.. Səməndər <Nərgizin> həyasızlığına görə hiddətlənmişdi. B …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ismətsizlik — is. İsməti, abırı, həyası olmama; abırsızlıq, həyasızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rüsva(y) — is. 1. Biabır olma, abırsızlıq, heysiyyətdən düşmə, abırdan düşmə. Nə çəmən cümlə cahandır məni rüsvayə qəfəs. S. Ə. Ş.. // klas. Bu sözlə bağlı olan birləşmələrin birinci tərkib hissəsi; məs.: rüsvayi dünya, rüsvayi eşq, rüsvayi xəlq. Axır elə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sırtıqlıq — is. Utanmazlıq, həyasızlıq, abırsızlıq, arsızlıq; sırtıq adamın xasiyyəti. Mayanın üzündə və gözlərində heç bir biclik, sırtıqlıq və ya bayağılıq yox idi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şortuluq — is. vulq. Əxlaqsızlıq, pozğunluq, ifrat dərəcədə həyasızlıq, utanmazlıq, abırsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • utanmazlıq — is. Həyasızlıq, abırsızlıq, arsızlıq; utanmaz hərəkət (söz) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”